Grodzisko pierścieniowate w Rękoraju, st. 1

Do dziś zachował się owalny wał (uszkodzony w kilku miejscach) z obniżonym majdanem obficie porośnięty poszyciem. Gród otaczał podwójny wał dewniano-ziemny i fosa. Pochodzi on z X w.

Rękoraj, 97-310 Moszczenica

Opis

Zachował się owalny wał (uszkodzony w kilku miejscach) z obniżonym majdanem obficie porośnięty poszyciem. W latach 1969–1971 Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi prowadziło badania na grodzisku i w jego otoczeniu. Gród otaczał podwójny wał dewniano-ziemny i fosa. Umocnienia dwukrotnie niszczył pożar. Początkowo był przypuszczalnie siedzibą opola.

Data lub czas powstania

X w.

Gród wzniesiono w X w. i opuszczono w poł. XII w.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Grodzisko pierścieniowate w Rękoraju, st. 1, nr rej.: 364 z 1967

Położenie obiektu

Obiekt położony ok. 2 km na wschód od drogi z Piotrkowa na Srock w dolinie Moszczanki i na północ od przysiółka Rękoraj Parcele.

Dostępność

Dojazd od Gościmowic, Gajkowic lub Parceli drogą polną.

Źródła, informacje w Internecie

Chmielowska A., Wczesnośredniowieczne grodzisko w Rękoraju, woj. piotrkowskie, PMMAE nr 26, 1979, s. 67–83.

Właściciel, zarządzający

Grunty prywatne.

Artykuły powiązane

Grodzisko pierścieniowate w Rękoraju, st. 1

Rękoraj, 97-310 Moszczenica

Wycentruj mapę Pokaż drogę Pobierz KML