Kościół parafialny pw. śś. Benedykta i Anny

Kościół zbudowany został w 1766 r., następnie przebudowany w roku 1909. Nad wejściem można zobaczyć zabytkowy, rokokowy kartusz.

pl. Rynek 1, Srock, 97-310 Moszczenica

(44) 616 03 23

Opis

Kościół oparty jest na planie krzyża. Na jego froncie znajdują się dwie wysokie, symetryczne wieże, zwieńczone kopułami z wieżyczkami. Front kościoła wkomponowany jest pomiędzy nie. Na froncie znajduje się portal zwieńczony tympanonem. W nim zachował się rokokowy kartusz. Nad wejściem znajduje się szczyt falisty. Nad nawą główną znajduje się dach dwuspadowy. Nawy boczne także z zewnątrz są zakończone szczytami falistymi, do naw przyklejone są półokrągłe elementy przykryte połówkami kopuł.

Data lub czas powstania

1764 r. (XVIII w.)

1764–1766

Materiał budowlany

Kościół murowany, otynkowany.

Historia

Parafia w Srocku została erygowana w XV w. Jednak obecnie stojący w tej miejscowości kościół został zbudowany w latach 1764–1766. Jego fundatorem był Stanisław Małachowski. Kościół został kompletnie przebudowany, za czym poszło jego powiększenie w latach 1909–1913. Architektem zmian był znany warszawski projektant Konstanty Wojciechowski. W ramach tej przebudowy dodano również dwie wieże. W XXI w. podjęto się remontu wież.

Rodzaj zbiorów, ekspozycji

We wnętrzu kościoła znajduje się cenny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w., dwie chrzcielnice z XV i XVI w., dwa konfesjonały rokokowe z poł. XVIII w.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kościół parafialny pw. śś. Benedykta i Anny - Cmentarz kościelny, nr rej.: A/19 z 2004-09-09
  • Kościół parafialny pw. śś. Benedykta i Anny, nr rej.: A/19 z 2004-09-09

Artykuły powiązane

Kościół parafialny pw. śś. Benedykta i Anny

pl. Rynek 1, Srock, 97-310 Moszczenica

Wycentruj mapę Pokaż drogę Pobierz KML