Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Góry Wapienne”

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy chroni roślinność kserotermiczną porastającą wysoką, stromą skarpę krawędzi Warty. Skarpa to doskonały punkt widokowy na dolinę rzeki.

Burzenin, 98-260 Burzenin

Opis

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Góry Wapienne" obejmuje ochroną wysoką skarpę doliny Warty ze względu na unikalną w Polsce Środkowej murawę kserotermiczną. Na powierzchni 3,64 ha występują tutaj gatunki flory przystosowane do wapiennego, suchego podłoża, preferujące nasłonecznione skarpy (m.in. szałwia okręgowa, dziewięćsił pospolity, pszeniec różowy, zarośla śliwy, tarniny i dzikiej róży).  Roślinność pokryła dawne dwudziestowieczne wyrobiska, które pozostały po eksploatacji skał wapiennych.
Występują tutaj licznie również małe, kserotermiczne ślimaki przydrożne.
Wiosną skarpa zmienia swoje oblicze, pokrywając się wielobarwnym dywanem kwitnącej roślinności.
Przez cały rok z Gór Wapiennych rozciąga się piękny widok na dolinę Warty.

Ciekawostki

Na wzniesieniu znajduje się także bunkier z czasów II wojny światowej.

Forma ochrony prawnej

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony uchwałą nr VIII/41/94 Rady Gminy w Burzeninie z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie uznania „Gór Wapiennych” w Burzeninie za zespół przyrodniczo – krajobrazowy.

Położenie obiektu

Obiekt położony po północnej stronie drogi relacji Burzenin-Niechmirów.

Dostępność

Obiekt dostępny od strony drogi relacji Burzenin-Niechmirów.

Źródła, informacje w Internecie

Mokras-Grabowska J., Rzeńca P., Województwo łódzkie - przewodnik turystyczny, Łódź, 2007.

Artykuły powiązane

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Góry Wapienne”

Burzenin, 98-260 Burzenin

Wycentruj mapę Pokaż drogę Pobierz KML